ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - TOWNSENDIA

TOWNSENDIA

Η τέχνη δεν είναι ούτε για τους πολλούς ούτε για τους λίγους. Είναι για τον καθένα ξεχωριστά. William Shakespeare

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Share This

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου

“Archaeology Behind the Battle Lines. The Macedonian Campaign
(1915-19) and its Legacy” 
(Αρχαιολογία στα μετόπισθεν. Η μακεδονική εκστρατεία και η κληρονομιά της) 

A. Shapland & E. Stefani (eds.), Routledge,

London/New York 2017.

Η έκδοση αποτελεί τα πρακτικά συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Βρετανικό Μουσείο τον Νοέμβριο του 2013 με τη συμμετοχή Ελλήνων, Βρεττανών και Γάλλων επιστημόνων. Συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τον ρόλο και την επίδραση της αρχαιολογίας στα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν το πολιτικό προφίλ της Ευρώπης στις αρχές του 20ου αιώνα.


Ομιλητές:

Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

John Bennet, Διευθυντής Βρετανικής Σχολής Αθηνών

Στέλιος Ανδρέου, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κώστας Κωτσάκης, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Alan Wakefield, Πρόεδρος της Salonika Campaign Society και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας

Ken Wardle, Λέκτορας Κλασικών Σπουδών & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Birmingham

Diana Wardle, Ερευνήτρια τμήματος Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Birmingham

​Αίθουσα ​
«Μ. Ανδρόνικος»/είσοδος ελεύθερη

Pages