ΕΠΙΚΑΙΡΑ

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τριήμερο Αειφορίας, 20-22 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη

Το τριήμερο Αειφορίας είναι το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα. Διοργανώνεται από την ανεξάρτητη ομάδα φοιτητών και αποφοίτων “Student for Sustainability” (Φοιτητές για την Αειφορία) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η ομάδα προωθεί τις ιδέες της αειφόρου ανάπτυξης σε ολόκληρη την κοινωνία με έμφαση στην εφαρμογή ορθών πρακτικών. Δημιουργήθηκε μέσα από τα κοινά ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού MSc in Environmental Management and Sustainability του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Το Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ανοικτό σε συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο.
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές – εμπειρογνώμονες θα αναλύσουν θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που θα καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες της, Κοινωνία - Οικονομία -Περιβάλλον.

Πρόγραμμα τριημέρου:
  • 20 Μαΐου: Εξειδικευμένα Θεματικά Εργαστήρια «Βιωσιμότητα στην Καθημερινότητα». Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», ΔΕΘ περίπτερο 8, 17:00 - 20:00
  • 21 Μαΐου: 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΤΚΜ, 10:30 - 16:30
  • 22 Μαΐου: Έκθεση Τοπικών Αγροδιατροφικών Προϊόντων και Παράλληλες εκδηλώσεις για πολίτες κάθε ηλικίας. Πολυχώρος WE, 11:00 - 20:00

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, με παράλληλη μετάφραση. 

Εγγραφείτε δωρεάν και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις του τριημέρου στο www.ihu.edu.gr/icsd

TOWNSENDIA Designed by ΕΡΗ Χ. Templateism.com Copyright © 2016

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.